Zvyšovanie energií

V bytovom dome sú okrem obytných priestorov, za ktoré si vlastník bytu platí všetko sám, aj priestory spoločné. V rámci nich tiež vznikajú náklady na energie. Ide hlavne o elektrinu. Tá sa všade rozpočítava v zásade podľa rovnakého princípu a to podľa počtu osôb bývajúcich v byte

MAJITELIA PSOV MÔŽU OVPLYVNIŤ ÚČET ZA ELEKTRINU

V bytovom dome, kde sa podľa evidencie domácich zvierat nachádza väčší počet psích miláčikov, tam je nevyhnutné náklady na spoločnú elektrinu rozpočítať aj medzi psích obyvateľov. Preto je dôležité aby všetci majitelia psov svoje zvieratká nahlásili správcovi.

NÁKLADY NA VYKUROVANIE SPOLOČNÝCH PRIESTOROV

Ak sú v spoločných priestoroch umiestnené radiátory, náklady na ich prevádzku sa rozpočítavajú podľa m2 k jednotlivým bytom. Ak radiátory v spoločných priestoroch nie sú, nevznikajú vlastníkom bytov žiadne dodatočné náklady spojené s teplom v spoločných priestoroch.