Správa kotolne pre bytové domy v osobnom vlastníctve

Pri vykonávaní správy kotolne kladieme dôraz na zabezpečenie potrebnej údržby a plynulej dodávky tepla a TÚV do bytových domov. Všetky činnosti pri správe kotolne vykonávame v zmysle platnej legislatívy a prispôsobujeme ju požiadavkám vlastníkov bytov.

Správa kotolne zahŕňa:

 • zabezpečenie plynulej dodávky tepla a TÚV
 • účtovanie a rozúčtovanie všetkých preddavkov a nákladov na výrobu a dodávku tepla
 • zabezpečenie zmluvy o správe kotolne
 • zabezpečenie prevádzky, opráv a údržby kotolne
 • zabezpečenie evidencie prevádzky kotolne
 • kontrolu výkazov prevádzky kotolne
 • vypracovanie správy, vyplnenie tabuliek a nahlasovanie emisií z kotolne
 • vypracovanie plánu revízií vyhradených technických zariadení kotolne
 • zabezpečenie revízií a následné odstránenie zistených závad
 • pravidelné odborné prehliadky kotolne
 • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej pohotovosti

Správu vášho domu alebo bytu zverte do našich rúk

Zaujala vás ponuka našich služieb? Neváhajte nás kontaktovať a požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.