Ekonomická správa bytových domov v osobnom vlastníctve

Naši klienti si nemusia robiť žiadne starosti s ekonomickou správou domu. Naša spoločnosť zabezpečuje komplexné služby pre správu bytových domov. Vypracujeme pre vás zmluvu o výkone správy a pre SVB zmluvu o spoločenstve podľa vašich požiadaviek a v súlade s platnou legislatívou.

Klientom v nami spravovaných domoch založíme účet bytového domu, na ktorom analyticky vedieme finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, vrátane prevádzkovej časti účtu.

Naša ponuka zahŕňa tieto služby:

 • vedenie komplexnej administratívnej a ekonomickej agendy
 • evidenciu platieb za služby spojené s užívaním bytu
 • transparentné spracovanie a sledovanie úhrad faktúr dodávateľom služieb
 • sledovanie a zabezpečovanie platieb jednotlivých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • vypracovanie ročného zúčtovania nákladov za služby a plnenia
 • aktuálne sledovanie tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv
 • sledovanie hospodárenia a vypracovanie správy o hospodárení
 • poistenie bytového domu, zabezpečenie vypracovania poistných návrhov
 • daňové poradenstvo pre SVB a vypracovanie daňového priznania
 • prípravu podkladov pre čerpanie úveru
 • vedenie schôdze vlastníkov bytov a spísanie zápisnice
 • zabezpečovanie odpočtu pomerových meračov

Ponúkame dlhoročné skúsenosti získané pri správe bytov, ktoré vám pomôžu zabezpečiť kvalitné a pohodlné bývanie. Profesionálne riešime všetky procesy, ktoré ovplyvňujú kvalitu bývania a súvisia so správou bytových domov.

Správu vášho domu alebo bytu zverte do našich rúk

Zaujala vás ponuka našich služieb? Neváhajte nás kontaktovať a požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.