Technická správa bytových domov v osobnom vlastníctve

Našou snahou je poskytovať spoľahlivé služby k pohodlnému bývaniu vlastníkov bytových domov. Pre našich klientov zabezpečujeme komplexné služby súvisiace s prevádzkou, údržbou a opravami bytových a nebytových priestorov.

Poskytovaná technická správa domu zahŕňa:

Správu inžinierskych sietí

  • opravu, údržbu a rekonštrukcie elektroinštalácie, rozvodov plynu, kúrenia, vody a kanalizácie domu
  • kompletné rekonštrukcie bytových domov
  • vybavenie úverov, vrátane úverov zo Štátneho Fondu rozvoja bývania

Revíznu činnosť

  • vypracovanie harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení
  • obstaranie vykonania revízií
  • informovanie o výsledkoch revízií a potrebe odstránenia závad

Ďalšie činnosti

  • kontrolu a čistenie komínov
  • deratizáciu a dezinsekciu
  • zabezpečenie 24-hodinovej havarijnej pohotovosti aj počas víkendov a sviatkov

Správu vášho domu alebo bytu zverte do našich rúk

Zaujala vás ponuka našich služieb? Neváhajte nás kontaktovať a požiadajte o bezplatnú cenovú ponuku.