Habyter

Lebo uprednostňujeme spoluprácu so spoločenstvami vlastníkov bytov a pri tejto forme samosprávy neprichádzame do styku s peniazmi vlastníkov, ani neuzatvárame zmluvy.

Lebo v prípade, že spolupracujeme s vlastníkmi na základe zmluvy o výkone správy, ponúkame vlastníkom, pri veľkých zákazkách, samostatnú inžinieringovú spoločnosť, ktorá im zabezpečí celé dielo priamo na mandátnu zmluvu, zabezpečí projekt, zorganizuje schôdze, vybaví úver, kontrolné dni, celé dielo od prevzatia staveniska až do odovzdania stavby, pričom táto spoločnosť dôsledne presadzuje, aby sa vlastníci na dianí v dome aktívne podieľali. Výber dodávateľa zorganizuje komisionálne, dopredu to oznámi, tak aby sa výberu mohli zúčastniť všetci, ktorí majú záujem, pričom výber dodávateľa sa robí bodovaním, na spoločnom priestore v bytovom dome, v dopredu určenú hodinu. Táto spoločnosť aj do detailov vypočíta vlastníkom platby po generálnej rekonštrukcii, takže každý vlastník vie úplne presne, aký bude mať predpis zálohových platieb po zateplení a obnove.

Lebo vždy odporúčame vlastníkom a spoločenstvám perfektné, úplné od- izolovanie bytového domu, s odstránením všetkých tepelných mostov a precíznym oddelením vykurovaných častí od nevykurovaných, tak aby úspora tepla mohla ísť až do výšky 50 % a viac z doteraz vynaložených nákladov, pričom takto usporené peniaze sú použité na splácanie úveru a vlastníkom tak umožníme, aby sa im doterajšia výška predpisu mesačných zálohových platieb nezmenila. O tomto sa môžete presvedčiť v nami obnovených bytových domoch, kde Vám ukážeme čísla spotreby, detaily úspory a predpisy platieb pred a po obnove.

Lebo korupčné správanie je pre nás neprijateľné, v hre je naša česť a svedomie.

Lebo vyžadovanie a dávanie úplatku je trestný čin.

Lebo našim prvoradým cieľom je zabezpečiť vlastníkom tú najlepšiu kvalitu za odpovedajúcu cenu.

Lebo nechceme byť od nikoho „kúpení“, lebo potom by sme neboli slobodní a rôzne tlaky od nečestných podnikateľských spoločností by nám, pri výkone našej činnosti, zväzovali ruky.

Tak preto…