Habyter - prečo prejsť k nám

Začínali sme s malou 8-bytovkou v centre mesta Nitra, v roku 2002 a náš prvý správcovský poplatok bol 100,- Sk od jedného bytu mesačne, teda prvý príjem z tejto činnosti bol 26,55 Eur mesačne za celý bytový dom. Postupne sa k nám pridávali okolité bytové domy a prešlo k nám aj 5 veľkých bytoviek, ktoré mali samostatné kotolne so zastaraným technickým vybavením a neefektívnym vykurovaním. Postupne sme im zrekonštruovali kotolne, zefektívnili vykurovanie a celkovo domy „upratali“, vyriešili neplatičov a zaviedli precíznu evidenciu.

Niektoré domy mali ešte dva bankové účty, tu sme im zefektívnili ekonomiku a precízne oddelili fond opráv od prevádzkovej časti účtu. Vlastníci chceli mať prehľad o neplatičoch a o pohybe peňazí v bytovom dome, tak sme im robili vyúčtovanie hromadne a to tak, že každý vlastník dostal vyúčtovanie za celý bytový dom a vedel tak presne aj o susedovi koľko platí, aký má preplatok, nedoplatok, ako šetrí, alebo ako míňa. Zmenou zákona o ochrane osobných údajov sme to ukončili ale vlastníci získali dôveru, že sa môžu na našu prácu spoľahnúť a kedykoľvek si prísť pozrieť toky peňazí za celý bytový dom. Všetky údaje za celý bytový dom sme začali dávať do správy o činnosti, ktorú každý rok dostali. Precízna práca nám zabezpečila dobrý kredit medzi vlastníkmi aj v iných častiach mesta a postupne k nám prišli a stále prichádzajú noví.

K dnešnému dňu evidujeme vyše 50 bytových domov v našej správe. Neodmietame ani malé bytovky, pretože nám zaisťujú stabilitu. Živnostenské podnikanie, s ktorým sme začínali, sme postupne vymenili za Sro, stále však ostávame na podnikateľskej značke HABYTER, ktorú sme si ochránili na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ochrannou známkou.

Naši dlhoroční zákazníci najviac oceňujú:

  • že máme dlhodobo stabilné kancelárie v komplexe Starého pivovaru v Nitre, Štefánikova trieda č.71, so stálym parkovacím miestom, ktoré sú otvorené v každý pracovný deň.
  • že účtovníctvo pre všetky bytové domy robíme s našimi zamestnancami, v našich kanceláriách a že vlastníci môžu do svojich dokumentov kedykoľvek nahliadnuť
  • že máme nulovú toleranciu ku korupcii
  • že pri preberaní každého bytového domu do našej správy robíme precíznu technickú prehliadku a fotodokumentáciu stavu domu.
  • že dlhodobo neriešené problémy v bytovom dome navrhujeme riešiť prednostne.
  • že po našom nástupe urobíme precízny poriadok v evidencii vlastníkov, iniciujeme opravy chýb v listoch vlastníctva, vyriešime neplatičov a poistíme bytový dom na odpovedajúcu tržnú hodnotu.
  • že vieme legislatívne a technicky vybaviť aj vstavby do podkrovia v bytových domoch, výhodné úvery, lacné peniaze zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
  • že sa nebojíme ísť aj do súdnych konaní a doteraz sme našim klientom zachránili za pomoci Okresného súdu v Nitre a početnými mimosúdnymi rokovaniami spolu 62 097,17 EUR.