telefon

Pani F., bytom Jedlíkova, Nitra, nám poďakovala za promptné vybavenie havárie vodoinštalačného potrubia, s dôsledkom vytápania jej bytu v piatok popoludní.

Porucha bola v byte nad jej bytom, pričom majiteľka horného bytu pracovala vo Viedni a prevažne sa zdržovala tam. Byt, v ktorom bola porucha bol uzamknutý. V tomto prípade sa veľmi osvedčilo to, že vlastníčka zatápaného bytu mala telefónne číslo na svoju susedu, z bytu nad ňou a taktiež bolo veľmi dobré, že vlastníčka, ktorá sa zdržuje prevažne v zahraničí, nechala kľúč od svojho bytu u priateľky, ktorá sa zdržuje prevažne v Nitre.

Tento zásah sa skončil rýchlo a bez ujmy na majetku vlastníkov. Preto vyzývame vlastníkov bytov, aby si zistili telefónne číslo na majiteľa alebo užívateľa bytu umiestneného nad svojím bytom. Ak sa v byte menia nájomníci, netreba ľutovať túto námahu a telefónne čísla si vypýtať aj pri každej zmene nájomníka.

Nikdy neviete kedy toto telefónne číslo budete potrebovať