obnova domov

Každý obyvateľ staršieho bytového domu má po čase potrebu bývať lepšie, krajšie, možno lacnejšie.

Najčastejšími dôvodmi na obnovu bytového domu sú:

  • predĺženie životnosti budovy
  • zníženie nákladov na spotrebu energií
  • odstránenie hygienických alebo estetických nedostatkov
  • zvýšenie bezpečnosti
  • eliminácia zatekania do domu
  • zvýšenie trhovej ceny bytov

No zároveň väčšina obyvateľov má pocit, že je to drahé a riešenie rekonštrukcie je nad ich sily. Vtedy je ideálnym riešením čerpať vhodný úver.

Ak sa vlastníci bytov v bytovom dome rozhodnú využiť úverové produkty, ktoré banky na tento účel poskytujú, vieme pripraviť všetky potrebné dokumenty k čerpaniu takéhoto úveru.