Úradné (klientske) hodiny:

Pondelok 8.00-16.00
Streda     8.00-17.00
Piatok      8.00-15.00

Prevádzkové hodiny:

Pondelok 8.00-16.00
Utorok      8.00-16.00
Streda      8.00-17.00
Štvrtok     8.00-16.00
Piatok      8.00-15.00

Kontaktujte nás

Všeobecné informácie, nahlasovanie porúch, opráv

0908 798 013

Ekonomická správa domov

Spoľahlivo riadime finančné prostriedky vlastníkov spravovaných bytových domov.

Viac >

Technická správa domov

Technické služby pre bezporuchový chod spravovaných bytových domov.

Viac >

Správa kotolne

V rámci správy bytových domov v osobnom vlastníctve poskytujeme aj správu kotolne.

Viac >

Často kladené otázky (FAQ)

Čo je to spoločenstvo vlastníkov bytov (SVB)?

SVB je samostatná právnická osoba – podnikateľ, ktorá slúži na samosprávu bytového domu samotnými vlastníkmi bytov.

Ako sa zakladá spoločenstvo?

SVB sa zakladá na schôdzi vlastníkov bytov hlasovaním 2/3 väčšinou všetkých vlastníkov bytov, hlasovanie nesmie byť písomné. SVB sa zakladá podpisom spoločenskej zmluvy a zaregistrovaním spoločenstva na Obvodnom úrade na odbore Všeobecnej vnútornej správy, kde sa spoločenstvo zaregistruje ako právnická osoba v registri spoločenstiev. http://portal.ives.sk/registre/startsvb.do

Pri zakladaní spoločenstva je potrebné vytvoriť orgány spoločenstva:

  • Predseda SVB – štatutárny orgán
  • Rada SVB – kontrolný orgán – musí mať minimálne 3 členov
  • Zhromaždenie vlastníkov bytov – najvyšší orgán spoločenstva

Vlastníci si následne, prostredníctvom predsedu SVB, rady SVB a zhromaždenia vykonávajú správu bytov sami. V prípade, ak si niektoré činnosti nevedia, alebo nemôžu zabezpečiť sami, môžu ich delegovať na profesionálneho správcu – mandatára prostredníctvom mandátnej zmluvy. Nikdy však nemôžu delegovať štatút SVB. V zásade môžu delegovať celý výkon správy na profesionálneho správcu, okrem narábania s peniazmi vlastníkov a podpisov zmlúv.

Aké sú výhody SVB?

  • Vlastníci si sami rozhodujú o hospodárení s finančnými prostriedkami.
  • SVB má svoj vlastný účet v banke, na ktorý vlastníci uhrádzajú svoje platby za byty a nebytové priestory.
  • SVB si vykonáva drobné opravy v bytovom dome svojpomocne a veľké opravy si zabezpečuje samostatne.
  • SVB si samo organizuje výbery dodávateľov, organizuje súťaže, uhrádza faktúry.
  • V SVB je dokonalý prehľad vo financiách, platbách, úhradách
  • V prípade, že si SVB nevie niektoré činnosti zabezpečiť samé, (napr. ekonomiku, vyúčtovanie nákladov za služby a plnenia, daňové priznanie, vedenie evidencie) môže využiť služby zmluvného správcu – mandatára. Tým je zabezpečená aj vzájomná kontrola.

EasyDom - prihlásenie

Kontakt

HABYTER, s.r.o.
HABYTER Real, s.r.o.

HABYTER plus s.r.o.

Kancelária:
Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra
tel.: +421 37 773 27 04
mobil: +421 908 798 013
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.